Jaga Pilar

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan: Ahlul Bait Maha Guru Ulama Nusantara

4 Mins read

Bernama Ahmad bin Zaini bin Utsman Dahlan, seorang ulama yang memiliki jalur nasab mulia bersambung kepada wali agung pada zamannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari beliau terus bersambung hingga memuncak kepada Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah.

Dilahirkan pada tahun 1232 H, hidup di bawah didikan orang tuanya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menghafal Al-Qur’an hingga matang. Kemudian dilanjutkan dengan menghafal berbagai macam kitab dari berbagai cabang keilmuan.

Dalam bidang Fikih Syafi’i, beliau menghafal nazam Zubad yang berjumlah lebih dari 1000 bait; dalam ilmu Nahwu beliau menghafal Alfiyah Ibnu Malik; dalam ilmu Balaghah beliau menghafal Uqud al-Juman; dan menghafal Syatibiyyah dalam ilmu Qiraat.

Jika dihitung, hafalan yang dimiliki oleh Sayyid Ahmad ketika masih belajar lebih dari 5000 bait. Belum dihitung dari hafalan sejarah yang Sayyid Ahmad miliki, yang mana para ulama mengakui pehamanan dan riwayat sejarah yang beliau sampaikan.

Ilmu-ilmu di atas tidak beliau peroleh sendiri, melainkan dibawah naungan guru yang mumpuni. Beliau belajar dengan banyak guru, diantara guru yang mempengaruhi keilmuan beliau adalah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyathi (W. 1265 H).

Syekh Ustman bin Hasan Ad-Dimyathi, berasal dari Mesir. Beliau pindah ke Makkah sebab mimpi yang beliau peroleh di makam Sayyidina Husein. Beliau bercerita:

“Ketika saya sedang berada di makam Sayyidina Husein, aku merasa ngantuk, keadaanku antara bangun dan tertidur. Seketika, aku melihat diriku sedang berada di Makkah.”

Beliau melanjutkan, “Di sana, aku menanam sebuah pohon. Setelah aku tinggal beberapa waktu, pohon tersebut bercabang dan memenuhi Masjid al-Haram, berbuah dan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.”

Setelah mimpi tersebut, Syekh Utsman pergi ke Makkah dan membuka pengajian. Para santri dan masyarakat memenuhi pengajian tersebut. Namun, tidak ada yang dapat mengambil manfaat sebanyak apa yang diambil oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.

Dari sinilah, Syekh Ustman paham makna dari mimpinya di makam Sayyidina Husein bahwa yang dimaksud dari pohon yang bertumbuh lebat dan berbuah sehingga masyarakat mengambil manfaat adalah sosok Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang akan menyebarkan ilmu hingga ujung dunia. Mimpi dan maknanya benar-benar terwujud.

3 tahun sebelum wafat, Syekh Utsman memerintahkan Sayyid Ahmad untuk menggantikannya mengajar Shahih Bukhari dalam ilmu Hadits dan Hasyiah Ash-Shabban dalam ilmu Nahwu.

Sayyid Ahmad juga belajar kepada Masyaikh al-Azhar, antara lain: Syekh Abdullah Asy-Syarqawi (W. 1227 H), Syekh Amir Al-Kabir (W. 1232 H), Syekh Muhammad Asy-Syanwani (W. 1233 H), dan guru-guru yang lainnya.

Selain fokus belajar dan menghafal ilmu-ilmu syariat, beliau tidak melupakan inti dari ajaran Islam; yaitu ilmu Tasawuf. Sayyid Ahmad meniti jalan para auliya dibawah didikan sang guru Syekh Utsman bin Dimyati.

Tidak hanya Syekh Utsman, beliau juga mengambil talqin zikir dari para habaib yang beliau temui, di antaranya Habib Muhammad bin Husein al-Habsyi, Habib Umar bin Abdullah Al-Jufri, Habib Abdurrahman bin Ali As-Saqaf.

Karena keterkaitan dengan para habaib tersebut, Sayyid Ahmad memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Alawiyyin. Hubungan erat ini membuat Sayyid Ahmad menghafal semua wirid para habaib, dan memerintahkan murid-muridnya agar terus membacanya dan tidak menyepelekan wirid tersebut.

Sayyid Ahmad juga memiliki cinta akan shalawat kepada Nabi Muhammad. Ini dibuktikan ketika beliau menemukan Dalail Khairat, semenjak beliau mengetahui buku kumpulan shalawat tersebut, beliau terus menerus membacanya, dan dijadikan wirid harian.

Sebab didikan guru-guru beliau, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menjadi sosok pewaris akhlak kenabian. Menurut kisah yang diceritakan murid-muridnya, Sayyid Ahmad selalu mendoakan kebaikan bagi musuhnya.

Sayyid Ahmad juga rajin memberikan sedekah kepada anak yatim, sehingga beliau tidak pernah membiarkan uang tinggal di dalam rumahnya. Sayyid Ahmad juga sangat mempersedikit makan, beliau hanya makan satu kali dalam satu hari dengan beberapa suapan.

Bahkan di akhir hayatnya, beliau hanya mengisi perut dengan air zamzam tanpa makanan yang lain. Dalam soal istirahat pun sama, beliau tidur hanya 2 jam perhari dalam keadaan duduk, orang yang melihat keadaan tidurnya akan mengira beliau tidak tertidur.

Di samping mujahadah yang begitu luar biasa, beliau memiliki semangat yang tinggi dalam mengajar dan memberi manfaat kepada para santri. Pada tahun 1278, beliau mengunjungi Madinah al-Munawwarah.

Di Madinah beliau mengisi semua waktunya dengan mengajar. Pada waktu Subuh, beliau mengajar Minhaj al-Qawim dan Alfiyyah Ibnu Malik. Setelah Dzuhur beliau mengajar Tahzib dan Al-Kafrawi. Setelah Ashar beliau mengajar Hasyiah Imam al-Bajuri dalam ilmu Bayan, Mantik dan Kalam. Setelah Maghrib beliau membaca kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi ‘Iyadh.

Semangat beliau dalam mengajar menjadi magnet para santri untuk belajar, termasuk dari Indonesia. Di antara murid-muridnya banyak yang menjadi kyai besar dan tokoh di tanah air.

Sebut saja KH. Hasyim Asy’ari, pendiri organisasi Islam terbesar di dunia; Nahdlatul Ulama. Ikut serta juga Sayyid Ustman bin Yahya yang dikenal dengan Mufti Betawi, dan murid-murid yang lain.

Dengan kesibukannya mengajar dan belajar, beliau ternyata tetap produktif dalam menulis. Menurut sebagian murid beliau, Sayyid Ahmad menulis lebih dari 5 lembar dalam sehari.

Di antara karya-karya beliau yang sudah dicetak dan tersebar di Indonesia adalah Syarah Jurumiyyah yang dikenal dengan Mukhtasar Jiddan. Beliau juga menulis sebuah kitab yang membantah pemikiran Wahabi yang beliau namai dengan Ad-Durar as-Saniyyah, kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sangat mencolok dalam ilmu sejarah. Kebanyakan karya tulis beliau didominasi oleh ilmu sejarah, antara lain kitab Tarikh AndalusiTarikh JadawilTarikh Khulafaur Rasyidin, dan kitab sejarah yang lainnya.

Kitab terakhir yang beliau tulis adalah kitab Taisir al-Uhsul ila Tashil al-Wushul. Di akhir umur beliau, Sayyid Ahmad memerintahkan murid-muridnya untuk memanfaatkan betul kitab tersebut.

Menurut Sayyid Ahmad, dengan kitab yang terakhir beliau tulis tadi, murid-muridnya tidak perlu lagi membaca kitab Minhaj karya Imam An-Nawawi, dan Kitab Tuhfah karya Ibnu Hajar.

Secara keseluruhan, semua umur beliau digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan beribadah kepada Allah. Tidak pernah menyia-nyiakan waktu meskipun hanya sedikit.

Menjelang waktu wafat beliau, pada tahun 1303 Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengajak semua keluarganya untuk ziarah ke Madinah al-Munawwarah. Dalam keadaan yang kurang prima, beliau dan keluarga berangkat dari Makkah dan sampai di Madinah pada tanggal 7 Muharram.

Bila tiba di Madinah, beliau selalu berziarah ke makam Nabi. Hingga suatu hari beliau jatuh sakit, meskipun demikian, Sayyid Ahmad tetap berziarah, namun kali ini di hadapan makam beliau berkata, “Semenjak 20 tahun aku meminta kepada Allah agar aku wafat disisi makam kakekku, dan kini aku telah siap.”

Banyak ulama datang membesuk beliau yang tengah sakit. Mereka tidak melihat keadaan Sayyid Ahmad kecuali beliau dalam keadaan senang dan terus tersenyum, disertai dengan lisan yang terus berzikir dan memohon ampun kepada Allah.

2 hari sebelum wafat, beliau memerintahkan keluarganya untuk menghadirkan berbagai macam wewangian, kemudian beliau menciumnya. Menurut Sayyid Ahmad, wewangian ini akan memudahkan ruh untuk keluar.

Pada awal malam hari kewafatan, beliau memerintahkan murid-muridnya agar tidak pergi dari sisi beliau. Karena Sayyid Ahmad ingin wafat dengan didampingi oleh murid-muridnya.

Sayyid Ahmad juga memerintahkan agar di samping tubuhnya diletakkan sebuah kursi. “Letakkan kursi di sampingku untuk Tuanku Muhsin (salah satu nama Nabi Muhammad),” pesannya. Seakan beliau mengetahui, bahwa Nabi Muhammad akan menghadiri waktu wafat beliau.

Dalam keadaan tersebut, Sayyid Ahmad terus menerus menyebut Allah, hingga ruh beliau keluar dari jasadnya untuk menghadap kepada Tuhannya. Tepat pada jam 10 hari Minggu, 7 Shafar tahun 1304 H.

Khusus untuk Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Al-Fatihah.Biografi ini merupakan ringkasan dari kitab Nafhah ar-Rahman karya Syekh Abi Bakr Syatha Ad-Dimyathi (W. 1310 H).

Fahrizal Fadil

Mahasiswa Indonesia di Mesir, asal dari Aceh

2118 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
Jaga Pilar

Memahami Keterlibatan TNI dalam RUU Antiterorisme

4 Mins read
Pasal 43 B ayat (1) Draft RUU Antiterorisme menjelaskan, bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara…
Jaga Pilar

Melawan Ujaran Kebencian dalam Pusaran Ruang Publik

2 Mins read
Berhati-hatilah berbicara, menulis atau berkomentar tentang suatu hal di ruang publik, jika tidak ingin terjerat oleh aturan tentang ujaran kebencian (hate speech). Ini…
Jaga Pilar

Kasus Bali Nine dan Keefektifan Hukuman Mati bagi WNA

2 Mins read
Kasus Bali Nine menjadi babak kelam dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Penangkapan sembilan warga negara Australia pada tahun 2005 karena penyelundupan heroin berujung…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *