Pancasila

Anak Muda, Mari Menghayati Sila Pertama Pancasila Part II

3 Mins read

Pilarkebangsaan.com – Agama Islam sudah sempurna. Pedomannya ialah Al-Quran dan segala ajaran Rasulullah ﷺ baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dua sumber utama ajaran Islam ini tidak akan pernah lekang oleh zaman. Zaman, dengan segala yang menyertainya—kebudayaan, gaya hidup, pola interaksi manusia, dan sebagainya, boleh saja berubah, tetapi Islam akan selalu kontekstual dan mampu memberikan jawaban atas segala persoalan yang bermunculan.

Dengan begitu, umat Islam tidak akan mungkin kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya jika Al-Quran dan Sunnah benar-benar menjadi pedoman hidup. Namun, pertanyaannya, apakah saat ini Al-Quran dan Sunnah sudah benar-benar menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Islam?

Permasalahan di masa kini semakin kompleks. Kejahatan mewujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari kejahatan yang paling ekstrem dan terang benderang seperti terorisme, korupsi, seks bebas serta LGBT, dan segala tindakan lainnya yang dapat merugikan banyak orang sampai kejahatan yang samar-samar dan menjangkiti batin manusia seperti iri dan dengki.

Semua problem ini terjadi barangkali sebab banyak umat Islam yang tidak sungguh-sungguh menjalankan hidup sesuai dengan pedoman yang ada. Sunnah Rasulullah ﷺ tidak dipelajari dan dijalankan. Al-Quran, yang seluruh kandungannya mestinya diamalkan, dibaca saja tidak.

Seandainya pun Al-Quran itu dibaca belum tentu paham maknanya, seandainya paham belum tentu diamalkan, seandainya diamalkan belum tentu ikhlas, seandainya ikhlas belum tentu istikamah. Sungguh banyak dan bertingkat persoalan umat Islam saat ini.

Kalau umat Islam mau menelaah, menghayati, dan mengamalkan isi Al-Quran, seluruh persoalan yang ada saat ini akan dapat ditemukan jawaban dan penyelesaiannya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hubungan terhadap sesama—yang mana saat ini permasalahannya ruwet sekali.

Sebagai contoh permasalahan, tengoklah berapa banyak orang atau kelompok yang dengan mudah melemparkan kesalahan kepada orang atau kelompok lain sebab merasa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar. Permasalahan-permasalahan semisal itu akan teratasi dengan mengamalkan perintah dan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran.

Saat ini umat Islam juga terbuai oleh ingar bingar dunia, baik nyata maupun maya. Apalagi para anak muda yang hari ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berada di media sosial. Jikalau untuk belajar, itu baik. Namun, tampaknya lebih sering mereka gunakan media sosial untuk hal-hal tidak bermanfaat.

Gosip, berita hoaks, fitnah, caci maki, adu domba berkeliaran bebas di media sosial. Dengan kesadaran akan nilai-nilai luhur yang tipis, amat bahaya dampak media sosial bagi anak muda yang tak cermat dalam memilah dan memilih informasi. Keluar dari dunia maya, anak muda akan membawa pengaruh buruk dari media sosial ke kehidupan nyata. Mereka yang sering bertengkar di dunia maya, takkan jauh berbeda sikapnya ketika berada di dunia nyata.

Untuk itulah perlunya seluruh rakyat Indonesia, terutama anak muda, menghayati nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ajaran agama. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi ummatan wasathan, umat yang berada di pertengahan. Artinya ialah menjadi umat yang moderat, umat yang adil, umat yang tidak berpihak, umat yang menjunjung tinggi keseimbangan dan perdamaian.

Menjadi ummatan wasathan ialah juga dengan tidak fanatik terhadap golongan, suatu aliran pemikiran, maupun tokoh-tokoh tertentu. Ini penting dalam kehidupan umat Islam hari-hari ini. Banyak orang yang begitu ekstrem berada di satu pihak. Teramat mencintai pihaknya dan teramat membenci pihak lain.

Anak muda. Jika seperti itu, maka akhirnya semua yang tidak sama dengannya—tidak ada di pihaknya, akan dianggap salah. Orang yang tidak menerima perbedaan seperti itu, tidaklah termasuk ummatan wasathan karena menjadi seorang yang moderat ialah mau menerima perbedaan yang ada. Toh perbedaan adalah keniscayaan.

Allah menciptakan manusia dengan segenap perbedaannya—jenis kelamin, rupa, bahasa, sampai suku dan bangsa, dengan tujuan agar kenal-mengenal. Hal ini mengindikasikan perintah untuk bersatu dan berbuat baik terhadap semua manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan di antara mereka. Persatuan dapat terjadi apabila sudah saling mengenal. Sebab mengenal orang lain adalah kunci untuk memunculkan sikap peduli dan cinta. Jika sudah tumbuh kepedulian dan rasa cinta, manusia bisa berbuat baik kepada semua tanpa membeda-bedakan lagi.

Hendaknya umat Islam fokus pada mendayagunakan kesamaan yang ada di antara seluruh elemen bangsa ketimbang sibuk mengurusi perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah yang dilakukan para pendiri bangsa di masa lampau. Mereka yang berbeda-beda mengesampingkan perbedaan tersebut untuk menyatukan diri demi mencapai cita-cita yang mulia.

“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari dua setengah sen sehariBangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita.”

Apabila nilai Ketuhanan Yang Maha Esa telah merasuk dalam segenap jiwa dan mewujud dalam perbuatan raga seluruh rakyat Indonesia, yakinlah bahwa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kesejahteraan sosial, kebijaksanaan sampai persatuan Indonesia tidak lagi sukar untuk digapai. []

Baca selengkapnya di sini I

2115 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
Pancasila

Menyelami Falsafah Demokrasi-Pancasila

6 Mins read
Filsuf dan Sosiolog Inggris kenamaan, yaitu Bertrand Russel pernah memaparkan kekaguman terhadap Pancasila. Russel menganggap Pancasila adalah sintesis kreatif antara Declaration of…
Pancasila

Pemilu Adalah Panggung Kemanusiaan

2 Mins read
Dalam beberapa waktu yang akan datang, bangsa Indonesia akan berlabuh sementara di sebuah dermaga persinggahan, demi mencari siapa nahkoda terbaik yang akan…
Pancasila

Jurnalisme Berkualitas: Rongrongan bagi Kebebasan Publik Digital

3 Mins read
Topik “Jurnalisme Berkualitas” sedang menjadi isu hangat di berbagai kanal media digital beberapa waktu belakangan. Draf Perpres (Peraturan Presiden) Jurnalisme Berkualitas sendiri…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *