Jaga Pilar

Syaikh Muhammad Basiuni Imran, Ulama Legendaris Asal Sambas

3 Mins read

“Mutiara yang terpendam, ilmu dan pengetahuan Basuni Imran sungguh dalam dan luas” Buya Hamka

“Andai sahaja Maharaja Imam Haji Muhammad Basiuni Imran duduk berdiam di Jakarta, ilmu dan pengetahuannya akan lebih bermanfaat dan lebih mudah dikembangkan” Haji Agus Salim

Muhammad Basiuni Imran perannya memang tidak meluas ke Nusantara akan tetapi jasanya sangat populer dan di kagumi hingga kini khususnya wilayah Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Hal tersebut terbukti pada masanya Sambas menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang berlandaskan Islam, sehingga pada masa itu Sambas dijuluki dengan Serambi Mekkah.

Pada 16 Oktober 1885 bertepatan dengan 25 Zulhijah 1302 Hijriah Muhammad Basiuni Imran dilahirkan di Sambas. Sejak kecil ia sudah ditinggal ibundanya kemudian diasuh ibu tirinya Badriyah. Sedari kecil beliau sudah bersentuhan dengan dunia pendidikan baik formal maupun informal.

Pada pendidikan formal beliau disekolahkan oleh ayahnya di Sekolah Rakyat yang ada di tanah kelahirannya (Sambas) dan melanjutkan menuntut ilmu di Madrasah Sultaniyyah (sekolah khusus kerajaan) karena ayah dan kakeknya merupakan maharaja Imam di kesultanan Melayu sambas.

Pada pendidikan informal beliau berguru langsung pada ayahnya seperti dari baca tulis Al-Quran, termasuk ilmu Nahwu dan Sharaf.

Kemudian sekitar usia 17 tahun beliau dikirim ke Mekkah untuk menunaikan haji sekaligus belajar di Mekkah. Beliau berguru pada Tuan Guru Umar Sumbawa dan Tuan Guru Usman Serawak, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, syekh Ahmad al-Fattani, dan Utsman al-Funtiani.

Lima tahun kemudian beliau pulang ke kampung halaman di Sambas untuk memperbaharui dan mengaktualisasikan ilmu yang telah didapatnya selama di Mekkah.

Kekagumannya kepada Rasyid Ridha (seorang intelektual muslim yang mengembangkan modernism Islam) mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan di Mesir. Selama di Mesir beliau belajar di Universitas Al-Azhar. Selain itu, beliau belajar bersama guru privat di madrasah yang dibuka oleh Rasyid Ridha. Beliau juga banyak menulis di Majalah Al-manar dan surat Kabar Al-ijtihad.

Kepulangan dari Mesir

Kurang lebih 5 tahun menuntut ilmu di Mesir, Pada bulan Sya’ban 1331 H/ 1913 M beliau diminta pulang ke Sambas oleh keluarga karena ayahnya sakit keras. Dan pada Ramadhan 1331 H/25 Agustus 1913 Ayahnya meninggal dunia.

Selepas ayahnya wafat, jabatan maharaja imam mengalami kekosongan, kemudian pada bulan November 1913 diangkatlah Syaikh Muhammad Basiuni Imran menjadi maharaja imam, qadhi, mufti di Kerajaan Sambas. Jabatan tersebut beliau emban hingga kemerdekaan Indonesia saat Kerajaan Sambas otomatis tidak lagi berfungsi secara politis-administratif.

Selama menjabat menjadi maharaja imam di Kerajaan Sambas, beliau juga aktif mengajar di Madrasah Sultaniyah dengan berupaya memajukan reformasi pendidikan di Sambas, serta mengadakan ceramah umum mingguan di Mesjid kesultanan Melayu Sambas.

Ia menggunakan artikel tafsir dan tauhid karya Rasyid Ridha sebagai rujukan utama. Di samping itu beliau juga rutin membaca dan mendalami kitab-kitab mazhab syafi’iyyah dan kitab lainnya terutama kitab tafsir Al-Manar dan Majalah Al-Manar.

Karya

Muhammad Basiuni Imran juga memiliki banyak karya d iantara beberapa kitab karangan beliau ditulisnya dengan huruf “jawi” (arab melayu), seperti Tarjamah Durus at-Tarikh SyariatBidayah at-Tauhid fi al-Ilm at-Tauhid, Risalah Cahaya Suluh, Dzikr al-Maulid al-Nabawi, Tadzkir, Nur al-Siraj fi Qishshah al-Isra’ wa al-Mi’raj dan masih banyak lagi.

Karya-karya beliau tidak hanya tersebar di Indonesia tetapi juga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain.

Lahirnya Buku “Mengapa Kaum Muslimin Mundur?”

Selain karya dan jasa Muhammad Basiuni Imran yang sangat menakjubkan, ada satu di antara pertanyaan-pertanyaan yang beliau kirimkan ke Rasyid Ridha.

Kemudian pertanyaan tersebut Rasyid Ridha sampaikan kepada seorang tokoh intelektual Islam yang cemerlang serta seorang penulis cerdas dan bijaksana yang masyhur di seluruh penjuru dunia Islam, yaitu Al–Amir Syakieb Arsalan. Dalam bukunya yang berjudul “Mengapa Kaum Muslimin Mundur?”

Buku menakjubkan tersebut hadir dilatarbelakangi oleh pertanyaan dari Muhammad Basiuni Imran. Pertama, Apa yang menyebabkan umat Islam mundur dan terbelakang?

Kedua, apa penyebab bangsa di luar Islam seperti Amerika, Eropa dan Jepang dapat mencapai suatu kemajuan yang mengagumkan? Dan bisakah umat Islam mencapai kemajuan yang sama dengan mengikuti langkah mereka tanpa harus menafikan ajaran Islam?

Dua pertanyaan tersebut dijawab oleh Al–Amir Syakieb Arsalan secara komprehensif dalam bukunya dengan sudut pandang seorang intelektual muslim dan dengan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang Islam.

Apabila Melihat guru-guru Muhammad Basiuni Imran sebagaimana disebutkan di atas terutama Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, maka bisa dikatakan bahwa Muhammad Basiuni Imran merupakan ulama satu generasi dengan K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H. Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdhatul Ulama).

Wafat

Muhammad Basiuni Imran wafat pada 27 Juli 1976 dalam usia kurang lebih 91 tahun karena sakit dan usia lanjut. Ia dimakamkan di pemakaman keluarganya di Kampung Dagang Timur, Sambas, Kalimantan Barat. Dan kini namanya diabadikan pada salah satu pondok pesantren yang ada di Sambas, Kalimantan Barat yaitu Pondok Pesantren M. Basiuni Imran Sambas.

Semoga Allah Merahmati Beliau.

Referensi :

Syaikh Muhammad Basiuni Imran, Sang Maharaja Imam Sambas, Murid Sayyid Rasyid Ridha, fikroh.com

Kontruksi dan Tipologi Pemikiran Muhammad Basiuni Imran (1885 – 1976 M) Sambas, Kalimantan Barat dalam Literatur Tafsir, karya Wendi Parwanto.

sejarah kesultanan sambas kalimantan barat: kajian naskah asal raja-raja dan silsilah kerajaan sambas, Karya Pabali Musa

An overview: Limadza Ta’akhoro Al-Muslimun Wa Taqoddama Ghoiruhu (Mengapa umat islam mundur dan umat selain mereka maju), Karya Marlis Herni Afridah.

2121 posts

About author
Pilarkebangsaan.com adalah media yang menfokuskan diri pada penguatan pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan
Articles
Related posts
Jaga Pilar

Maraknya Budaya Asing di Indonesia

1 Mins read
Budaya asing memiliki dampak yang banyak dan rumit pada masyarakat di tempat tersebut. Di satu sisi, interaksi dengan budaya asing dapat melengkapi…
Jaga Pilar

Memperkuat Strategi Pemberantasan Korupsi Secara Menyeluruh

1 Mins read
Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik tercela ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga…
Jaga Pilar

Resiliensi dan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Ekstremisme

3 Mins read
Ekstremisme kekerasan di Indonesia selalu diwarnai dengan dinamika baru. Jika flashback kembali, bisa dikatakan bahwa kemajuan dalam penanganan ekstrimisme kekerasan di Indonesia…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *